PRIMARIA COMUNEI JIDVEI

Judetul Alba

Transparenta decizionala si infortmatii de interes public

LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia public
ART. 12 - (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul total al recomandarilor primite;
b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate; c) numarul participantilor la sedintele publice;
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;
g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.

Persoane responsabile:
- Jigmond Georgeta-Maria - primariajidvei@yahoo.com
Nr. tel. 0258/881270

» Raport 544 2018 - Raport L544 2018
» Raport 52 2018 - Raport L52 pt anul 2018
» Raport de transparenta decizionala 2018 - Raport de transparenta decizionala pentru anul 2018 Comuna Jidvei